Föreningens syfte, mål och stadgar

Haninge Budoklubb är en  politiskt och religiöst obunden ideell förening verksam i Haninge Kommun.

Föreningen har som ändamål att bedriva, bevara och vidareutveckla konsten Shotokan ryu Karate-Do.


Klubbens stadgar finns att hämta här.

 

Organisationstillhörighet.

Klubben är ansluten till Svenska Karateförbundet, vilket är en en del av Riksidrottsförbundet.

Förenings-ID är 12095-71. Ansluten till Stockholms karateförbund.
Organisationsnummer är 802433-0089.

Klubben är också medlem i stilorganisationen JKA Sweden som är en del av Japan Karate Association World Federation.

 

Årsmöte - Kallelse

Årsmöte hålls den 27 mars kl 19:30 i Måsöskolan i Vega.

Närvarande med rösträtt på årsmötet kan alla aktiva medlemmar vara som fullgjort sina åtaganden gentemot klubben.

Motioner: Medlemmar kan skicka in motioner till årsmötet till info@haningebudoklubb.se.

Motioner ska vara inskickade senast onsdagen 13 mars.


Styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse att företräda klubben.

Namn Funktion
Sammy Bergman Ordförande
Jeannette Grünstein Kassör
Linda Bergman Sekreterare
Björn Eriksson Ledamot
Dennis Södergren Ledamot